menu

Rajčica Čibli F1 2.500 sjemenki

Srednje rana industrijska rajčica

  • Dozrijeva 70 dana od presađivanja ili100 dana od sijanja direktno u tlo
  • Determinantna indrustrijska rajčica za svježu potrošnju ili preradu
  • Jaka stabljika koja dobro pokriva plodove lišćem, tolerantan na sunčanu palež
  • Oplodnja dobra i kad nastupe visoke temperature
  • Plodovi su ovalno-izduženi, tvrdi, mesnati, suha tvar 5,3-5,8%
  • Masa ploda 90-120 g kod intenzivne gnojidbe do 150 g
  • Otporna na vršnu trulež ploda
  • Savršeno pogodna za ručnu berbu, izvrsna kvaliteta i visoka rodnost
  • Preporučujeni sklop 25-30.000 / ha

Naručite

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward