menu

Rootex

ROOTEX preparat sa visokom koncentracijom organskih ekstrakta, slobodnih L-amino kiselina i fosfora, odličan za poticanje rasta korjena u svim fazama razvoja biljke.

ROOTEX je kombinacija organskih ekstrakta, fosfora, kalija i slobodnih L-amino kiselina, čiji je krajnji cilj:

  • Da potiče i pospešuje ukorenjivanje
  • Da intenzivira daljni rast korjena
  • Primjenjuje se u jednogodišnjim kulturama i višegodišnjim nasadima putem sistema za navodnjavanje ili folijarno.

    Osim što stimulira rast sadnica, Rootex omogućava biljkama da se u potpunosti razviju kada je ukorijenjavanje nepovoljno zbog različitih utjecaja iz okoline (temperatura, vlaga, ishrana, bolesti, koncentracija soli..).

    Preporuka je da se Rootex primijeni 1-5 dana nakon presađivanja, te da se ponovi jednom ili dva puta tjedno za bolje rezultate. U jednogodišnjim kulturama, preporučujemo primjenu Rootexa u razmacima 10-15 dana.U višegodišnjim nasadima preporučujemo primjenu početkom kretanja vegetacije, ili tijekom razvoja ploda 2 ili 3 puta za bolje rezultate. Preporučamo primjenjivati Rootex u kombinaciji sa Bioplexom.

Naručite

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward