menu

Poly-Amin, folijarno gnojivo

DOZVOLJENO U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

  • gnojivo na bazi organskih sastojaka (amino-kiselina i peptida)
  • služi za ozdravljenje biljaka kod kojih je došlo do promjena u metabolizmu, kao posljedica tuče, bolesti, jakog napada štetnika i bolesti, temperaturnih šokova i sl.
  • preporuka: folijarno, 150-250 ml/100 l vode, svakih 10-15 dana ili 1-2 kg/ha

Naručite

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward