menu

Compost Help mikroorganizmi za kućno kompostiranje

Compost Help predstavlja skupinu mikroorganizama koji se hrane otpacima te ih mijenja u upotrebljive i korisne tvari.

U kućanstvima se koristi u kombinaciji sa spremnikom za kompostiranje, tako da se kuhinjski otpad uz pomoć ovog preparata odlaže i fermentira u kompost bez razvijanja štetnih i neugodnih mirisa.

Na otvorenom se uz pomoć ovog preparata kompostira organski otpad u komposterima ili otvorenim kompostištima.

Naručite

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward