menu

Cuprablau Z 35 WG 1 kg

CUPRABLAU Z (bakar 35% + zink 2%)

Kontaktni preventini fungicid u obliku močivog prašiva, koncentrata za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrtlarstvu.

Upotrebljava se:

 • u vinogradarstvu protiv plamenjače vinove loze, crvenila lišća vinove loze i crne truleži grožđa u koncentraciji 0,3% (30g u 10l vode)
 • u voćarstvu protiv krastavosti lišća i plodova jabuke i kruške:
  • u vrijeme mirovanja vegetacije ukoncentraciji 0,8% (80g u 10 l vode)
  • u vrijeme kretanja vegetacije do fenofaze "mišje uši" u koncentraciji 0,5% (50g u 10l vode) i
  • od faze "mišje uši" do faze ružičasti pup, u koncentraciji 0,3% (30g u 10l vode)
 • kovrčavosti lišća breskve i šupljikavosti lišća koštičavih voćaka u koncentraciji 0,8% (80g u 10l vode) primjenom samo u vrijeme mirovanja vegetacije
 • u hmeljarstvu protiv plamenjače hmelja u koncentraciji 0,3% (30g u 10l vode)
 • u povrtlarstvu protiv plamenjače krumpira i rajčice ukoncentraciji 0,3 - 0,4% ili u količini 3 - 4kg/ha (30 - 40 g u 10l vode na 100 m2) Na krumpiru i rajčici smije se primjeniti najviše dva puta na istoj površini tijekom vegetacije, a na voćkama, vinovoj lozi i hmelju najviše tri puta godišnje.

Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje vinove loze i u vegetaciji voćaka.
Na vinovoj lozi može biti fitotoksičan ako se koristi pri niskim temperaturama i uz obilje vlage u zraku.
Karenca je 14 dana za krumpir, rajčicu i hmelj a 35 dana za vinovu lozu.
Trava iz nasada u kojem je primjenjeno sredstvo ne smije se koristiti za ishranu stoke.
Razvrstan je u III. skupinu otrova.

Naručite

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward